Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Idefics Family

Sammanfattning

Barn under tio års ålder som regelbundet äter med familjen, har kul i en omhändertagande och stödjande hem- miljö och som har en känsla av välbefin-nande minskar sin risk att få övervikt och fetma med 50%. Det visar den EU-finansierade forskningsstudien IDEFICS. Dessa viktiga resultat avseende betydelsen av familjen redovisades i oktober under kongressen ”2012 European Childhood Obesity Group (ECOG) Congress” på Mallorca. Men påverkar familjen även tweens som är i tio- till tolvårsåldern i samma utsträckning? Barn i den åldern påverkas ju alltmer av faktorer utanför hemmet. Detta är en central fråga som följs upp i den nyligen påbörjade I. Family-studien.
Iris Pigeot, biträdande samordnare för både IDEFICS och I. Family (Bremen, Tyskland), sade under kongres- sen: “Barn under tio års ålder som äter ihop med övriga i familjen och som har en känsla av välbefinnande minskar sin risk att få övervikt och fetma med 50%. Deras upplevelse av att leva i en stödjande och omhän- dertagande familj är också central i upprätthållandet av en hälsosam vikt.” Göteborgs universitet ansvarar för den svenska delen av studien. Projektledare Gabriele Eiben berättar: “Samtidigt som sju andra center i Europa kommer vi här i Göteborg undersöka tweens och därmed bidra till att belysa hur länge familjen påverkar och i vilken mån andra faktorer som exempelvis vänner och närmiljö får en allt viktigare roll.”
Iris Pigeot avslutar: “IDEFICS-studien visade tydligt att ett barns känslomässiga välbefinnande, dess själv- känsla, dess relationer inom familjen samt övriga sociala kontakter är centrala faktorer i upprätthållandet av en hälsosam vikt. I. Family kommer att försöka fastställa i vilken utsträckning familjen kan spela en roll för att bekämpa utveckling av övervikt och fetma bland barn.” I. Family är ett EU-finansierat forskningsprojekt som ingår i Ramverk 7 i KBBE-programmet som löper från mars 2012 till februari 2017. I projektet ingår 17 forskargrupper som arbetar i elva länder och med kohorter från åtta europeiska länder; Tyskland, Italien, Sverige, Ungern, Cypern, Estland, Spanien och Belgien.
Studiens urval består av familjerna som deltog i IDEFICS. Dessa barn, som då var under tio års ålder, närmar sig nu tonåren. Avsikten är att identifiera vilka familjer som har antagit ett sunt förhållningssätt till mat och matvanor och vilka som inte har gjort det. I. Family utgår ifrån ett holistiskt perspektiv genom att studera de bio- logiska, beteendemässiga, sociala och miljömässiga faktorerna som påverkar barns kostvanor under uppväxten.
Studien har två strategiska mål: 1. Att förstå samspelet mellan sådant som hindrar respektive främjar hälsosamma livsmedelsval. 2. Att utveckla och sprida strategier vars syfte är att åstadkomma förändringar som främjar hälsosamma levnadsvanor hos europeiska konsumenter, särskilt tonåringar och deras föräldrar.

 

Huvudman

Medarbetare

  • Patrick Bergman
  • Gabriele Eiben
  • Lauren Lissner 
  • Susann Regber*


*Doktorand
 

 

Sidansvarig: Lena Lehto|Sidan uppdaterades: 2016-10-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?