Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Studier av tillväxt och skelettutveckling under barndomen

Sammanfattning

Övergripande målet är att studera reglering av bentäthet och tillväxt hos olika pediatriska patientgrupper genom translationella studier för att förhindra tillväxtrubbningar, osteoporos och frakturer. Skelettet byggs upp under barndomen och påverkas av bl.a. hormoner, muskler, nutrition och mineralmetabolismen via njurarna. Mina forskningsprojekt belyser alla dessa områden och studierna bedrivs som större samarbetsprojekt mellan olika grupper vid Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU samt att ett nära samarbete finns med Klinisk Kemi, Linköping. Eftersträvansvärt är individuella behandlingsstrategier hos växande patienter genom tidig identifiering av olika sjukdomar. En stark och frisk benvävnad hos en växande kommande generation är av största vikt för att kunna förhindra folksjukdomen osteoporos i framtiden. Med ny kunskap kan vi stärka behandlingsarsenalen samt individanpassa behandlingsmetoderna.

I Kronisk njurinsufficiens och benhälsa hos barn och ungdomar

Barn med kronisk njurinsufficiens löper risk att utveckla skelettförändringar med risk för benskörhet och försämrad tillväxt. Idag saknas erfarenhet i Sverige hur dessa barn mår i sitt skelett, vilken maximal bentäthet de når under puberteten och hur man skall kunna hjälpa dem för att motverka läkemedelsbiverkningar. Vi undersöker bentäthet och skelettålder hos barnen, hur förloppet är under 5 års tid, och om någon faktor i blodet kan förutsäga och hitta riskindivider för låg bentäthet i longitudinella studier för barn med kronisk njursvikt resp de som genomgått njurtransplanation. Vidare studeras kosten, aktivitetsgrad, hormonnivåer, tillväxtfaktorer och skelettomsättningen
med blodprover. Om deras maximala benmassa under puberteten
är lägre kan man anta att dessa patienter på lång sikt lättare kommer att utveckla benskörhet senare i livet och att tidig behandling under barn- och ungdomsåren är viktigt för att motverka detta.

II Studie av osteocalcin, benmassan och FTO-genen hos patienter med Anorexia nervosa (AN) under intensiv viktuppgångsbehandling

Ett samarbetsprojekt på DSBUS mellan Barnmedicin/BUP/Dietistenheten samt Klin Kem Linköping. AN patienterna följs prospektivt under 3 år efter en 12 veckors intensiv viktuppgångsbehandling. Frågeformulär avseende
tidigare frakturer, mediciner, ärtflighet etc fylldes i. Blodprover (leptin, adiponektin, βCTX, OC, 25(OH)D, ALP, S- TRACP5b, FTO-gen) togs och bentäthetsmätningar med DXA, pQCT och häl-DXL gjordes vecka 1, vecka 12 samt efter 3 år.

III Relationen mellan olika former av osteocalcin och samband med markörer för det metabola syndromet hos barn

Hypotesen är att OC är en markör som kan indicera utveckling av det metabola syndromet hos barn. Studera underkarboxylerat osteocalcin (uOC) och karboxylerat osteocalcin (cOC) och deras relation med metabola parametrar samt antropometri hos över- och normalviktiga barn. I en deskriptiv tvärsnittsstudie inkluderades totalt 108 deltagare i den svenska delen av IDEFICS studien. Samtliga var 2-9 år gamla, 62 överviktiga/obesa och 46 normalviktiga kontroller matchade med hänsyn till ålder och kön. Total OC, uOC, cOC, adiponektin, glukos och insulinnivåer insulin resistans index samt analys av blodfetter genomfördes. En annan population vi avser att undersöka är barn med Typ-1 diabetes. 

IV Effekter av Vibrationsbehandling på Skelett, Muskler hos Barn och Ungdomar med Fetma

Prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie med överviktiga barn i åldern 8-16 år som genomgår helkropps vibrationsträning under 12 veckor. Vibrationsträningen sker 3 ggr/vecka. 50 barn (varav 25 kontroller, ålders- och könsmatchade) med jämn könsfördelning inkluderas från Obesitasmottagningen, DSBUS. Undersökningar sker vid studiestart v 1 samt vid studieslut v 12. Blodprover: total OC, uOC, cOC, adiponektin, leptin, HOMA-index, sclerostin, glukos, HbA1C, blodfetter (totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider), ALP, βCTX, TRAC5b. Antropometrimätningar görs: vikt, längd, BMI, omfångsmätningar. Häl-DXL mätning görs. 

V Longitudinell uppföljning av barn som är prematurfödda med NEC avseende tillväxt, rakit, frakturer och bentäthet

Vi önskar undersöka om det finns en minskad bentäthet, sämre tillväxt och ökad frakturbenägenhet hos barn som har haft medicinskt och/eller kirurgiskt behandlad NEC. Ökad kunskap om växande barns benvävnad kan på sikt ge möjlighet att förhindra tillväxtrubbningar och identifiera riskindivider för benskörhet och därmed finns möjligheten till intervention på ett tidigt stadium. Uppföljning av bentäthet vid 4-5 års ålder hos prematurfödda barn med och utan NEC ger information om en eventuell osteopeni under neonatalperioden är kvarstående eller övergående. Register studie pågår avseende förekomst av rakit samt frakturer.

Summary

Bone tissue of children in health and disease will be studied. Much of the focus of bone tissue has been devoted to adults. It is of great importance to carry out research in the field of pediatrics where one is able to intervene earlier or increase quality of life for many more years. An increased knowledge of children’s bone health, both in health and disease, can in the future prevent growth problems and minimize the side effects of pharmaceutical strategies such as glucocorticoids or of diseases such as CKD. It is of great importance to find new non-invasive clinical markers for bone diseases and to achieve new, fast with low radiation and reliable bone measurement techniques for children. Strong and healthy bone tissue in a growing generation of children will help to avoid osteoporosis in the future. 

Huvudman

Diana Swolin-Eide

   

Medarbetare

 • Jovanna Dahlgren
 • Anders Elfvin
 • Gun Forsander
 • Evelina Granlund
 • Tove Hallböök
 • Sverker Hansson
 • Lena Lehto
 • Mattias Lorentzon
 • Amanda Magnusson
 • Per Magnusson
 • Daniel Novac
 • Anna Svedlund
 • Bojan Tubic
 • Cecilia Pettersson
 • Göran Wennergren
 • Kerstin Albertsson-Wikland

   

 

Sidansvarig: Lena Lehto|Sidan uppdaterades: 2018-11-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?